2% za rok 2022

Aj tento rok Vás všetkých chceme požiadať o pomoc pre našu mládež prostredníctvom 2% dane.

Prispej na dobrú vec a pomôž volejbalovej mládeži v meste Nitra

Získané prostriedky z 2% dane budú použité na:

  • Podporu a rozvoj mládežníckeho chlapčenského volejbalu v meste Nitra a okolí
  • Materiálno – technické vybavenie mladých volejbalistov
  • Organizovanie volejbalových turnajov pre mládež

Kontaktné informácie:
VK Slávia SPU Nitra
Česko-slovenskej Armády 364/1 PSČ: 949 01
IČO: 35629088
Číslo účtu: SK08 0900 0000 0051 8373 0008

V prípade záujmu volajte: Ing. Jozef Benčo (0903/ 464 340)

TLAČIVO elektronické

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top