2% za rok 2022

Aj tento rok Vás všetkých chceme požiadať o pomoc pre našu mládež prostredníctvom 2% dane. Prispej na dobrú vec a pomôž volejbalovej mládeži v meste Nitra Získané prostriedky z 2% dane budú použité na: Kontaktné informácie:VK Slávia SPU NitraČesko-slovenskej Armády 364/1 PSČ: 949 01IČO: 35629088Číslo účtu: SK08 0900 0000 0051 8373 0008 V prípade záujmu […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top